28 stycznia 2011

Zakaz wykonywania zawodu posła

Tak zwane wypadki cypryjskie, zwane przez niektórych aferą meleksową, w połączeniu z wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, nakładającego na oskarżonego zakaz wykonywania zawodu dziennikarza, natchnął mnie pewną myślą. Otóż przypomniałem sobie Konstytucję, a szczególnie jeden artykuł:

Art. 99.

3. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

A jakby tak wprowadzić więcej zakazów wykonywania zawodu? Szczególnie zakazu wykonywania zawodu posła? Albo szerzej polityka? A na wszelki wypadek wzmóc to procedurą karną, chociażby z art. 212KK?

Myślicie, że wtedy zrobiło by się normalniej?